Info om utställningen

En av museets pärlor är dräktsamlingen som till största delen består av kvinnodräkter med tillhörande accessoarer, men också av en del mansdräkter. Mansdräkterna består av mest uniformer, både militära och civila tjänstemäns. Under stadens blomstringstid under förra hälften av 1800-talet, då handlandena och skeppsredarna hade råd att sända sina döttrar för att uppfostras till Stockholm, men också till kontinenten, hämtade de unga damerna med sig en fläkt av den stora världen, vilket framträder speciellt i klädedräkterna.

På väggarna hänger ritningar till och bilder av skepp, som tillhört nykarlebyredare. I kistor finns sjökort och loggböcker och i skåp allehanda föremål, som hör sjölivet till och vittnar om att Nykarleby varit en skeppsredar- och sjöfartsstad.

Längst in finns ett rum med en dockskåpssamling och leksaker, som tillhört gamla Nykarleby-familjer och härstammar från 1700- och 1800-talen. Ett särskilt intresse erbjuder museets fotografisamling som innehåller över 7000 fotografier. På gården finns även två bodar som tjänar som förråd för huvudsakligen allmogemöbler.